Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
73/2019 Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého výkonu
Zmluva
EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. 08.03.2019
47/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 06.03.2019 14 270,00€
64/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Soňa Dianová 05.03.2019 30,00€
116/2019 Dohoda o poistnej zmluve
Dohoda
Generali Poisťovňa, a.s. 05.03.2019
63/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Saroute s.r.o. 01.03.2019 30 000,00€
42/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 28.02.2019 100,00€
45/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Helena Uherková 28.02.2019 100,00€
44/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Koníček 28.02.2019 100,00€
62/2019 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Umelecká agentura Katarína 28.02.2019
66/2019 Zmluva o spôsobe rozúčtovania
Zmluva
Andrea Kosáčová 28.02.2019
67/2019 Nájomná zmluva
Zmluva
Andrea Kosáčová 28.02.2019 170,00€
68/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o spôsobe rozúčtovania
Dohoda
Anna Granitzová 28.02.2019
69/2019 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
Anna Granitzová 28.02.2019
43/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Domáň 27.02.2019 50,00€
48/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
The Gospel Family, o.z. 27.02.2019 4 000,00€
49/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Spojená škola Dubnica nad Váhom 25.02.2019 470,00€
46/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 25.02.2019 2 950,00€
39/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Daniel Kotlárik 25.02.2019
40/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Daniel Kotlárik 25.02.2019 1 895,52€
38/2019 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Romana Leitmannová, Marián Leitmann 22.02.2019
41/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Lucia Prchlíková 22.02.2019 1 665,00€
51/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Spojená škola sv. Jána Bosca 22.02.2019 100,00€
52/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Centrum voľného času 22.02.2019 100,00€
53/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Základná umelecká škola Štefana Baláža 22.02.2019 100,00€
54/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Súkromná základná škola 22.02.2019 100,00€
55/2019 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Základná škola Janka Kráľa 1 22.02.2019 100,00€
33/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Marián Medera 13.02.2019 50,00€
14/2019 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 08.02.2019
17/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 11/2018
Dodatok
Petit Press, a.s. 07.02.2019
19/2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecnéhoi bremena
Zmluva
Ing. Ľuboslav Chovanec 06.02.2019
30/2019 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva
spicybrown s.r.o. 05.02.2019 13 577,16€
13/2018 Zmluva o dielo
Zmluva
Mário Luliak 05.02.2019 110,00€
29/2019 Zmluva o úschove konta
Zmluva
Centrum sociálnych služieb - Jesienka Myjava 05.02.2019
31/2019 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Anton Škorčák - TOCOM 01.02.2019 29,62€ / mesačne
16/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
PeTeREC, a.s. 31.01.2019 10 416,66€
27/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Peter Magyari - Peťka 31.01.2019
28/2019 Zmluvy o nájme
Zmluva
Pavel Riško, s.r.o. 31.01.2019 774,17€ / mesačne
18/2019 Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní služieb
Dohoda
ATAROS s.r.o. 30.01.2019
461/2018 Zmluva o umiestnení informačných tabúľ
Zmluva
VEGO MARKETING s.r.o. 28.01.2019 360,00€
10/2019 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Viera Vojtášová 25.01.2019 1 627,44€
11/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25.01.2019 254 016,00€
12/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25.01.2019 4800,00€
06/2019 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Zmluva
Richard Ratamóza 23.01.2019 600,00€
07/2019 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Heligonica o.z. 23.01.2019
08/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
HLASY, s.r.o. 23.01.2019
15/2019 Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za poskytovanie sociálnej starostlivosti
Dodatok
Centrum sociálnych služieb - Jesienka Myjava 23.01.2019
05/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 18.01.2019 150 000,00€
04/2019 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb v jedálni
Zmluva
REPO-Gastro, s.r.o. 15.01.2019 3,30€ / obed
01/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Občianske združenie EDEN 07.01.2019 155 215,00€
02/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 07.01.2019 94 070,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.