Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
03/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 07.01.2019 221 065,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.