Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
339/2020 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 170/2010

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Dubnica 30.12.2020
337/2020 Mandátna zmluva
Zmluva
Slovstav s.r.o. 29.12.2020 36 840,00€
340/2020 Zmluva o vykonávaní činností spojených so zberom, vývozom a prepravou KO
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 22.12.2020 200 000,00€
308/2020 Nájomná zmluva
Zmluva
QEX Plochy s.r.o. 21.12.2020 483,00€ / ročne
343/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 18.12.2020 25 000,00€
330/2020 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb
Zmluva
MEDIA servis PB, s.r.o. 17.12.2020 12 000€
331/2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva
Advokátska kancelária JUDr. Katarína Martinková 17.12.2020 14 400,00€
332/2020 Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva
Považie Company s.r.o. 17.12.2020 5 100,00€
316/2020 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
QEX, a.s. 17.12.2020
326/2020 Dodatok č. 10 o zabezpečovaní služieb
Zmluva
Bytový podnik, m.p.o. 17.12.2020 135 162,02€
310/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 17.12.2020 108 100,00€
311/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 17.12.2020 216 060,00€
312/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021

Občianske združenie EDEN 17.12.2020 149 500,00€
324/2020 Uzmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zmluva
REPO - Gastro spol. s.r.o. 14.12.2020
322/2020 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
Ondrej Straka, Mária Straková 10.12.2020 9050,50€
323/2020 Zmluva o budúcej zmluve o nájme NP
Zmluva
JL Stomatology, s.r.o. 10.12.2020 382,18 € / mesačne
329/2020 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad 10.12.2020
318/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Monika Rigová 09.12.2020 2209,68€
269/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Bibiána Pelan 09.12.2020 45,96€
325/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej práce
Dohoda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 08.12.2020
315/2020 Energia2, a.s.
Zmluva
Zmluva o združenej dodávke elektriny 08.12.2020
309/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing. Lucia Gelová 03.12.2020 10,00€ / m2
314/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 02.12.2020 20000,00€
317/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
M-Tinker Minerals, s.r.o. 02.12.2020 4 470,00€
313/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 01.12.2020 39078,32€
305/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Dodatok
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO N. Dubnica 30.11.2020 500,00€
304/2020 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
Zmluva
KRAPS, s.r.o. 30.11.2020 1,20€
307/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Eva Doričková 30.11.2020 185,00€ / mesačne
298/2020 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
Základná organizácia SZZ 23 - Pri Kotolni 26.11.2020
301/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 26.11.2020 23 773,20€
302/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Ján Krumpolec 26.11.2020 25,00€
268/2020 Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve
Dodatok
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 25.11.2020 3 776,94€
297/2020 Nájomná zmluva
Zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 25.11.2020 1,00€
303/2020 Dohoda č. 20/13/010/49
Dohoda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 25.11.2020
293/2020 Poistná zmluva
Zmluva
Colonnade Insurance S.A. 25.11.2020 141,10€ / ročne
319/2020 Zmluva o spotrebnom úvere
Zmluva
ČSOB Leasing, a.s. 25.11.2020 55 055,16€
320/2020 Poistná zmluva
Zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s. 25.11.2020 35,68€ / mesačne
321/2020 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
Zmluva
ČSOB Leasing, a.s. 25.11.2020
294/2020 Dodatok č.1 k poistnej zmluve

Generali Poisťovňa, a.s. 24.11.2020
287/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. František Mikuš 23.11.2020 111,30€
296/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Dodatok
Futbalový klub Nová Dubnica 23.11.2020 8 800,00€
260/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Ivan Zloch, Anna Zlochová 18.11.2020 10,00€ / m2
281/2020 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme

Lekáreň na MIKLOVKÁCH, s.r.o. 18.11.2020 3 157,33€ / mesačne
286/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

Nová Dubnica Invest, s.r.o. 11.11.2020 32 000,00€
290/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Ing. Marta Tóthová 10.11.2020 4 800,00€
292/2020 Poistná zmluva
Zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.11.2020 809,88€ / ročne
280/2020 Zmluva o poskytnutí elektronických služieb

FT Technologies, a.s. 02.11.2020 534,00€ / mesačne
265/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

REPO - Gastro spol. s.r.o. 02.11.2020 20,00€ / m2
264/2020 Dodatok č.3 k Rámcovej zmluve

Slovak Telekom, a.s. 31.10.2020
216/2020 Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.