Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
217/2020 Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
218/2020 Dodatok č.8 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
219/2020 Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
220/2020 Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
221/2020 Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
222/2020 Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
223/2020 Dodatok č.12 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
224/2020 Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

TERMONOVA, a.s. 30.10.2020
288/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov

OSA - Športová akadémia 30.10.2020 253,54€ / mesačne
206/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

APEN s.r.o 26.10.2020 20,00€ / m2
273/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o spôsobe rozúčtovania a úhrady dodávok vody

Základná umelecká škola Štefana Baláža 26.10.2020
274/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke

Centrum voľného času 26.10.2020
275/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Ing. Alena Macháčová 26.10.2020 10,00€ / m2
279/2020 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

SBS ZVS, s.r.o. 21.10.2020 50,00€ / deň
272/2020 Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
AUTOCONT, s.r.o. 16.10.2020
256/2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16.10.2020 180 000,00€
278/2020 Zmluva o dielo

BEKA SK, s.r.o. 15.10.2020 31 793,42€
271/2020 Daffer spol. s.r.o.
Dodatok
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve 13.10.2020
270/2020 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
Škola.sk, s.r.o. 09.10.2020
73/2020 Zmluva o zriadení vecného brebena
Zmluva
Ing. Michal Celec 08.10.2020
205/2020 Zmluva o zriadení vecného brebena
Zmluva
MUDr. Vladimír Bačinský, MUDr. Mária Bačinská 07.10.2020
262/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Dodatok
Klub dôchodcov Nová Dubnica 06.10.2020
34/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok
KRAPS, s.r.o. 06.10.2020 22100,00€
43/2020 Zmluva o zriadení vecného brebena
Zmluva
Dana Kecskešy 06.10.2020 160,00€
207/2020 Kúpna zmluva

KRAPS, s.r.o. 06.10.2020 1,20€
196/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Mgr. Jozef Lamačka, Mgr. Margita Lamačková 05.10.2020 810,00€
253/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Bc. Petra Pažítková 30.09.2020
255/2020 Zmluva o pripojení
Zmluva
Slovenská distribučná, a.s. 30.09.2020 76,60€
263/2020 Zmluva o nájme bytu

Karol Korunka 30.09.2020 1 847,04€
176/2020 Nájomná zmluva

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO N. Dubnica 29.09.2020 2,00€
228/2020 Nájomná zmluva

Evanjelický a.v. farský úrad Košeca 29.09.2020 2,00€
266/2020 Nájomná zmluva

Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica 29.09.2020 2,00€
267/2020 Nájomná zmluva

Slovenský rybársky zväz MsO Dubnica nad Váhom 29.09.2020 2,00€
232/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. 25.09.2020 43 892,60€
276/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 25.09.2020 44646,68€
252/2020 Zmluva o účelovom úvere
Zmluva
Československá obchodná banka, a.s. 24.09.2020 2000000,00€
254/2020 Nájomná zmluva
Zmluva
Bytový podnik, m.p.o. 24.09.2020 1,00€
233/2020 Zmluva o vytvorení diela
Zmluva
Peter Jelínek 23.09.2020 300,00€
244/2020 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 18.09.2020
248/2020 Darovacia zmluva
Zmluva
RMC, s.r.o. 17.09.2020 150,00€
249/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Janka Masárová 17.09.2020 50,00€
250/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Rudolf Dobiáš 17.09.2020 50,00€
235/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Mária Ďurišová 16.09.2020 50,00€
236/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Soňa Zelísková 16.09.2020 50,00€
237/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Anita Šebíková 16.09.2020 50,00€
238/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Jozef Vydrnák 16.09.2020 100,00€
239/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Dana Vlčková, Dis. Art. 16.09.2020 50,00€
240/2020 Licenčná zmluva
Zmluva
Škola umeleckého priemyslu Trenčín 16.09.2020 100,00€
243/2020 Zmluva o obstaraní vystúpenia
Zmluva
Hudobné centrum 16.09.2020 400,00€
251/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Bartošová Renáta 16.09.2020 2 280,72€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.