Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
75/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Michal Sloboda 10.09.2020
225/2020 Zmluva o umeleckom výkone
Zmluva
Hudobná skupina Progres 09.09.2020 700,00€
241/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o prevode vlastníctva
Dodatok
ELMART, s.r.o. 09.09.2020
227/2020 Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
AUTOCONT, s.r.o. 04.09.2020
231/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 03.09.2020 4500,00€
208/2020 Darovacia zmluva
Zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 02.09.2020 250,00€
215/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Ondrej Straka, Mária Straková 02.09.2020 140,17€ / mesačne
210/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Katarína Kandráčová Dámske krajčírstvo 31.08.2020
211/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Bytový podnik, m.p.o. 31.08.2020
213/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Bytový podnik, m.p.o. 31.08.2020 637,09€ / mesačne
214/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Katarína Kandráčová Dámske krajčírstvo 31.08.2020 124,19€ / mesačne
212/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
Dohoda
Anton Škorčák - TOCOM 31.08.2020
201/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
Pavel Riško, s.r.o. 25.08.2020
173/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Matej Remenár 25.08.2020
229/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Adrian Rostás 25.08.2020
194/2020 Uznanie dlhu
Dohoda
Apollo s.r.o 19.08.2020 7 316,00€
174/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Matej Remenár 19.08.2020 2 970,96€
202/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
Ing. Bronislava Riečičiarová 18.08.2020
197/2020 Darovacia zmluva
Zmluva
Aquatec VFL s.r.o. 17.08.2020 200,00€
109/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Apollo s.r.o 13.08.2020 7 175,00€
198/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12.08.2020
209/2020 Zmluva o obstaraní vystúpenia
Zmluva
Hudobné centrum 11.08.2020 660,00€
190/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Marián Šupák 10.08.2020 400,00€
203/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Jelínek 10.08.2020 50,00€
193/2020 Dodatok č.1 Ku Kúpnej zmluve
Dodatok
AUTOCONT, s.r.o. 05.08.2020
194/220 Dodatok č.1 Ku Kúpnej zmluve
Dodatok
Daffer spol. s.r.o. 05.08.2020
186/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 03.08.2020 4 200,00€
191/2020 Servisná podpora
Zmluva
JKC, s.r.o. 23.07.2020 2832,00€
179/2020 Zmluva o prevode vlastníctva NP
Zmluva
ELMART, s.r.o. 23.07.2020 47 819,25€
157/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 22.07.2020 150,00€
170/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme NP
Dodatok
APOPHIS, s.r.o. 22.07.2020 292,22€ / mesačne
172/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Pavol Nechala - MoPa 22.07.2020 229,93€ / mesačne
187/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 22.07.2020 1 800,00€
159/2020 Darovací protokol
Darovací protokol
Trenčín región 20.07.2020 1080,00€
178/2020 Dohoda o ukončení zmluvy
Dohoda
Cassis consult, s.r.o. 20.07.2020
184/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Anton Hudec RESTAV, s.r.o. 17.07.2020 11 570,72€
185/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 17.07.2020 51 240,78€
175/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
SPAREX SK, spol. s.r.o. 15.07.2020 61 172,40€
177/2020 Dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 15.07.2020
163/2020 Hromadná licenčná zmluva

SOZA 15.07.2020
158/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Ján Breznický 13.07.2020 500,00€
156/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Jozef Hajšo 09.07.2020 600,00€
160/2020 Zmluva o odbere
Zmluva
Mesto Nemšová 08.07.2020 2 000,60€
65/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Združenie klubu dôchodcov Nová Dubnica 06.07.2020 700,00€
161/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
NEMTECH, s.r.o 01.07.2020 15 000,00€
33/2020 Zmluva o dielo - servisná
Zmluva
APEN s.r.o 30.06.2020 750,00€
153/2020 Zmluva o prevode práv a povinností
Zmluva
MEDIA servis PB, s.r.o. 30.06.2020
150/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Lucia Melišková 30.06.2020 1 515,24€
171/2020 Zmluva o nájme
Zmluva
Michal Štefan 30.06.2020 33,93€ / ročne
49/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Hokejový klub mládeže Nová Dubnica pozemný hokej 29.06.2020 800,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.