Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
148/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Katarína Lacková 29.06.2020
349/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
APOPHIS, s.r.o. 24.06.2020 300,00€
125/2020 Dodatok č. 6 k Zmluve o zverení majetku do správy
Dodatok
Základná škola Janka Kráľa 1 23.06.2020 25 283,39€
48/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 22.06.2020 700,00€
144/2020 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva
Cassis consult, s.r.o. 22.06.2020 3 120,00€
126/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku do správy
Dodatok
Materská škola 22.06.2020 27 512,46€
55/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica 17.06.2020 5 000,00€
57/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nočná jazda Považím 16.06.2020 1 000,00€
70/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Ilava 16.06.2020 250,00€
51/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica 15.06.2020 1 100,00€
53/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Tenisový klub Nová Dubnica 15.06.2020 900,00€
63/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Domka - Združenie saleziánskej mládeže 15.06.2020 900,00€
66/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Centrum Nepočujúcich Asociácie Nepočujúcich Slovenska 15.06.2020 450,00€
69/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub Venuša Nová Dubnica 15.06.2020 500,00€
71/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO N. Dubnica 15.06.2020 1 000,00€
61/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
SORELA 12.06.2020 3 500,00€
50/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub slovenských turistov Kolačín 11.06.2020 600,00€
59/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Klub paličkovanej čipky 10.06.2020 700,00€
67/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Kolačín 10.06.2020 400,00€
68/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Nová Dubnica 10.06.2020 800,00€
262/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Ing. Pavel Krejčík, Milan Mikuš, Marta Kotláriková 03.06.2020 840,00€
140/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Dáša Pavlíková 29.05.2020 1 627,44€
142/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Katarína Lacková 29.05.2020 3193,56€
134/2020 Dohoda o ukončení nájmu
Dohoda
Ing. Radovan Palacka 28.05.2020
138/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Mgr. Lenka Hnilková 27.05.2020 1 847,04€
139/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Radka Halásová 27.05.2020 1 608,12€
141/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dohoda
Mariana Černá 27.05.2020
135/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
ArRea, projektový ateliér, s.r.o. 26.05.2020 21 960,00€
62/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 20.05.2020 300,00€
133//2020 Nájomná zmluva
Zmluva
Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 20.05.2020 9,15€
136/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Flora Servis Group s.r.o. 20.05.2020 10 680,00€
131/2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva
PaedDr. Bibiana Olášová 15.05.2020
102/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
Dodatok
METAL SERVIS Recycling s.r.o. 12.05.2020
106/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 11.05.2020 85000,00€
116/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
ZEKA1, s.r.o. 30.04.2020
117/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP
Dohoda
Darina Mišovcová 30.04.2020
130/2020 Dodatok k Zmluve č. 365/2019
Dodatok
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 28.04.2020
107/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 27.04.2020 130000,00€
110/2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok
Občianske združenie EDEN 27.04.2020
118/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.04.2020
119/2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s. 21.04.2020
149/2020 Zmluva o akceptácií platobných kariet
Zmluva
VÚB, a.s. 09.04.2020
95/2020 Zmluva o Balíkovom účte
Zmluva
Priloha
Slovenská sporiteľňa, a.s. 31.03.2020
96/2020 Dodatok k Zmluve o účte
Príloha
Zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s. 31.03.2020
97/2020 Zmluva o Elektronických službách
Príloha
Zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s. 31.03.2020
79/2020 Zmluva o poskytnutí dorácie
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 31.03.2020 3 000,00€
81/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
Dodatok
Kožná poradňa, s.r.o. 31.03.2020 269,84€
82/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
Dodatok
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 31.03.2020 136,37€
83/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
Dodatok
APOPHIS, s.r.o. 31.03.2020 309,79€
84/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
Dodatok
GATIMA, s.r.o. 31.03.2020 365,79€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.