Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
85/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
Dodatok
MEDIKAF, s.r.o. 31.03.2020 195,80€
86/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
Dodatok
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 31.03.2020 87,50€
87/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
Dodatok
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 31.03.2020 375,10€
88/2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme
Dodatok
MUDr. Mária Augustínová 31.03.2020 337,00€
89/2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme
Dodatok
MUDr. Jaroslav Balažoviech, s.r.o. 31.03.2020 194,40€
90/2020 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme
Dodatok
ICHTOS, s.r.o. 31.03.2020 285,70€
91/2020 MUDr. Helena Šinčíková
Dodatok
Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme 31.03.2020 265,16€
92/2020 Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme
Dodatok
KONZÍLIUM, s.r.o. 31.03.2020 229,00€
93/2020 Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme
Dodatok
MUDr. Jozef Latkóczy - stomatológia 31.03.2020 382,18€
99/2020 Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme
Dodatok
ELEMIK, s.r.o. 31.03.2020 180,92€
100/2020 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Tibor Blažej 31.03.2020 143,00€
112/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok
KAMEgroup, s.r.o. 31.03.2020 7 175,00€
98/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
Dodatok
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 31.03.2020 695,50€
80/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Jessica Koukalová 26.03.2020
77/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Fatima Blahová 19.03.2020
44/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín 18.03.2020 4500,00€
101/2020 Autorská zmluva
Zmluva
doc. Ing. Peter Urban, PhD. 18.03.2020 1000,00€
72/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 17.03.2020 70 000,00€
28/2020 Nájomná zmluva
Zmluva
Občianske združenie EDEN 13.03.2020 50,00€
47/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Futbalový klub Nová Dubnica 12.03.2020 14800,00€
52/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
OSA-ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o.z. 12.03.2020 500,00€
54/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Kolačín 12.03.2020 7900,00€
58/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Trojkráľové koncerty 11.03.2020 3300,00€
45/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
Zmluva
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 10.03.2020 5000,00€
42/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Doprastav, a.s. 05.03.2020 207419,70€
40/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Jasmína Jakalová 02.03.2020 15,00€
14/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Bc. Lenka Šimáková 29.02.2020 1847,04€
37/2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Dohoda
LE-MONT, s.r.o. 29.02.2020
26/2020 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Spojená škola sv. Jána Bosca 25.02.2020 50,00€
29/2020 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Základná škola Janka Kráľa 1 25.02.2020 50,00€
30/2020 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Základná umelecká škola Štefana Baláža 25.02.2020 50,00€
31/2020 Dohoda o dočasnom používaní priestorov a majetku
Dohoda
Centrum voľného času 25.02.2020 50,00€
35/2020 Zmluva o nájme bytu
Zmluva
Lucia Prchlíková 24.02.2020 1665,00€
78/2020 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 24.02.2020
22/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Pavol Gubančok 20.02.2020 100,00€
24/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Vivien Petrykowská 20.02.2020 300,00€
27/2020 Licenčná zmluva
Zmluva
TENDERnet s.r.o. 20.02.2020 600,00€
05/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18.02.2020 6 000,00€
06/2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 18.02.2020 283920,00€
36/2020 Nájomná zmluva
Zmluva
Richard Schiszler 17.02.2020 150,00€
19/2020 Hromadná licenčná zmluva
Zmluva
SOZA 13.02.2020
23/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Domáň 13.02.2020 50,00€
25/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Vivien Petrykowská 13.02.2020 650,00€
13/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
PhDr. Roman Brat 12.02.2020 150,00€
15/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 12.02.2020 1800,00€
10/2020 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva
SPICYBROWN s.r.o. 07.02.2020 16774,92€
20/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 06.02.2020 351,00€
21/2020 Zmluva o odbere iných ako nebezpečných odpadov
Zmluva
MBM-com s.r.o. 05.02.2020
17/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme NP
Dodatok
Luboš Matejíček 31.01.2020 28,70€ / ročne
07/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 30.01.2020 1758,00€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.