Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
08/2020 Zmluva o manažmente projektu
Zmluva
MP Profit PB, s.r.o. 30.01.2020 5000,00€
11/2020 Zmluva o poskytnutí grantu
Zmluva
Nadácia VÚB 24.01.2020 5 000,00€
18/2020 Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda
Michal Cucík, Katarína Cucíková 22.01.2020
01/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Petit Press, a.s. 22.01.2020 12 234,76€ / na 2 roky
02/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Reklamný polep, s.r.o. 20.01.2020 3 390,00€ / ročne
350/2019 Kúpna zmluva
Zmluva
Škola,sk, s.r.o. 17.01.2020 75 270,00€
03/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
Jasmína Jakalová 13.01.2020 50,00€ / ročne
12/2020 Generali Poisťovňa, a.s.
Dodatok
Dodatok č.5 k poistnej zmluve č. 2400173382 11.01.2020 6 137,00€ / ročne
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.