Zvozy odpadov na rok 2018


Mesto nová Dubnica oznamuje občanom, že na rok 2018 je pripravený zoznam
všetkých zvozov odpadu – objemného odpadu od bytových domov a od IBV,
zvoz konárov ako z IBV tak aj zo záhradkárskych osád a odvoz odpadu z garáží.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.