Dnes » 17 / 8
Zajtra » 21 / 8
Pozajtra » 24 / 8
nedeľa 13. júna 2021 - Meniny má Anton
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica so zámerom prenechať ich do nájmu

Adresa Účel Poschodie m2
Gagarinova - MsZS
MsZS Gagarinova 773/5 NP - lekárska ambulancia 1. poschodie 49
 Gagarinova - MsZS
MsZS Gagarinova 773/5 NP prízemie 9
Topoľova      
Topoľova 781 NP 1. poschodie 14

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 042/443 3524
alebo 042/443 3526 kl. 140.

Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v Zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici, ktoré sú zverejnené
na internetovej stránke mesta: www.novadubnica.sk. Záujemci môžu podávať písomné žiadosti priebežne s uvedením výšky nájomného v min. výške podľa Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica na MsÚ v Novej Dubnici, účelu nájmu, doby nájmu, ul. Trenčianska 45/41. Informácie o ďalších
podmienkach nájmu
môžete kontaktovať Bytový podnik, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, prípadne na tel. čísle 042/444 0236.