Ako vybaviť ?

Sociálne veci


Mgr. Zuzana Vanková

vedúca oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Telefón
042/4433 526 kl. 170
Fax
042/4431 919
E-mail
vankova@novadubnica.sk

 

Výstavba


Ing. Ján Krumpolec

vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a dopravy

Telefón
042/4433 526 kl. 150
Fax
042/4431 919
E-mail
krumpolec@novadubnica.sk

 

Životné prostredie


Mgr. Katarína Bašná

vedúca oddelenia životného prostredia

Telefón
042/4433 526 kl. 160
Fax
042/4431 919
E-mail
basna@novadubnica.sk

 

Finančná oblasť


Ing. Danka Šišková

vedúca ekonomickeho oddelenia

Telefón
042/4433 526 kl. 130
Fax
042/4431 919
E-mail
lackovicova@novadubnica.sk

 

Osobné veci


JUDr. Dagmar Gregušová

vedúca organizačno-správneho oddelenia

Telefón
042/4433 524 kl. 120
Fax
042/4431 919
E-mail
gregusova@novadubnica.sk
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.