Cyklistika v Novej Dubnici - august 2020Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom Vás pozýva na 57. ročník
Medzinárodných dní cyklistiky, ktoré začínajú dňa 21.8.2020 v Novej Dubnici.
Úvodné kritérium štartuje o 18:00 hod. na Mierovom námestí. Súčasťou budú
preteky detí z Novej Dubnice a okolia, ktoré odštartujú o 17:00 hod. na Mierovom
námestí. Štartovať sa bude v 3 kategóriách podľa roku narodenia: 2012/2011,
2010/2009, 2008/2007.
Prihlásiť sa môžete na skcprihlaska@gmail.com alebo v deň pretekov do 16:45 hod.
Bližšie informácie nájdete na http://mdcdubnica.eu/verejne-preteky-pre-deti/ .
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.