Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) - 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio)
27. 3. 2009

Deň učiteľov (Anabelka Patkolová a Patkolo Trio) 27. 3. 2009

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.