Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta
18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Dni mesta 18. 9. 2009 – 19. 9. 2009

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.