Dnes » 19 / 7
Zajtra » 23 / 7
Pozajtra » 23 / 7
nedeľa 1. októbra 2023 - Meniny má Arnold
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Hľadáme sestry/ praktické sestry a opatrovateľky

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, príjme do pracovného pomeru sestry/ praktické sestry a opatrovateľky, 
s nástupom ihneď na plný pracovný úväzok.

Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov TRI DUBY Nová Dubnica, Trenčianska 728/49, Nová Dubnica
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú v trvaní 1 roka, s možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná náplň: 
Opatrovateľka – opatrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, s prihliadaním na individuálne
potreby klienta.
Minimálne požadované vzdelanie: akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním: nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania 
so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.

Sestra/ praktická sestra – komplexná ošetrovateľská starostlivosť o klienta, realizovanie individuálneho
a adaptačného opatrovateľského plánu z pohľadu zachovania udržania zdravia občanov a poskytovania úkonov
nahrádzajúcich samoobsluhu vrátame organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení
a vedenie predpísanej dokumentácie vykonávané sestrou.

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra,
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore praktická sestra,
- povinná registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Požadujeme: Bezúhonnosť, empatický a individuálny prístup ku klientom, spôsobilosť na právne úkony,
zdravotná spôsobilosť na prácu, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), kultivovaný prejav, pružnosť
v myslení, samostatnosť, spoľahlivosť, asertivita, sebaovládanie, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť
voči psychickej aj fyzickej záťaži, fyzická zdatnosť, plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu.

Pracovná pozícia: vhodná aj pre absolventa.
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme (zaradenie do platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzdelania)

V prípade záujmu kontaktujte : PhDr. Mgr. Helena Koníkova, Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica,
tel. 0903 718 147, e-mail: riaditel.zps@dcnet.sk