Nová Dubnica Invest, s.r.o.

Spoločnosť založená za účelom vykonávania niektorých činností súvisiacich s rozvojom mesta Nová Dubnica (prípravné činnosti pri inžiniersko-investorskej činnosti, poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní technickej infraštruktúry a podobne).

Otváracie hodiny kúpaliska LETKA, cenník

Nová Dubnica Invest, s.r.o. ako prevádzkovateľ kúpaliska LETKA, oznamuje návštevníkom, že Vaše obľúbené letné kúpalisko je dňa:

Otváracia doba

Pondelok 10.00 - 18.30 hod.
Utorok 10.00 - 18.30 hod.
Streda 10.00 - 18.30 hod.
Štvrtok 10.00 - 18.30 hod.
Piatok 10.00 - 18.30 hod.
Sobota 10.00 - 18.30 hod.
Nedeľa 10.00 - 18.30 hod.


Cenník vstupného
oznam

Časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA

Pozrite si časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA, ktoré bolo oficiálne é dňa 17.07.2017. Video má dĺžku 1:43 min. a zachytáva práce
od 30.03.2017 do 14.07.2017.

POZRI VIDEO

Prečo na kúpalisku viazne triedenie odpadu?

Tak trochu náhodou som bola skontrolovať vrecia s odpadom, ktoré sa odvážajú z letného kúpaliska Letka a s nemým úžasom som musela skonštatovať dve veci:
1) Na kúpalisku v sezóne vzniká naozaj dosť odpadu.
2) Na kúpalisku sa naozaj dosť zle triedi odpad.

Keďže aj letné kúpalisko je súčasť Novej Dubnice a užívame ho najmä Novodubničania, zdá sa mi normálne, že to, čo platí inde v meste – teda že odpady, ktoré vyprodukujem, si mám aj roztriediť a vhodiť do príslušného kontajnera, aby čo najmenej môjho odpadu poškodzovalo životné prostredie na skládke odpadu – platí aj na kúpalisku. Aby som vypátrala, prečo je na kúpalisku odpadový problém, prekonala som sa a navštívila som za plného denného svetla v mojom, v plavkách obnaženom, vekom poznačenom tele našu Letku. Hneď po vstupe ma privítala hustá sieť nádob na odpad – stoja pekne po dvojiciach, žlté veko vedľa červeného, s nápismi PLASTY a ZMESOVÝ ODPAD. To, že žlté veko je typické pre zber plastov, by sme mali mať zakódované za tie roky triedenia nielen v hlave, ale v každej bunke nášho tela, takže nápis PLASTY je len čerešničkou na torte. Červené veko sa síce podľa európskych dohovorov o odpade spája s triedením kovov, ale v tomto prípade označenie nápis ZMESOVÝ ODPAD hovorí zrozumiteľnou rečou, čo tam treba vhadzovať (ako mi bolo vysvetlené prevádzkovateľmi kúpaliska, tento typ nádoby nebol ponúkaný s čiernym vekom). Keďže v prevádzkach, ktoré ponúkajú občerstvenie na kúpalisku, nepredávajú tovar balený v skle či kovoch, prevádzkovateľ kúpaliska nerozmiestnil odpadové nádoby na tento druh odpadu.

Na základe zisteného stojím pred filozofickou otázkou: PREČO, keď sú nádoby, ktoré umožnia vytriediť plasty, ktorých je z nápojov, sladkostí či slaností a iných občerstvení vrátane dobre vychladeného piva najviac, na kúpalisku osadené a rozmiestnené v dostatočnom počte, takže plasty je možné triediť ľavou zadnou, PREČO sú plastové odpady v nádobách určených na zvyškový zmesový odpad a naopak – prečo zvyšky jedla a nápojov znečisťujú plasty v nádobe so žltým vekom? Po položení tejto zásadnej otázky nastala fáza sledovacia: sťahujúc brucho a tváriac sa, že sa opaľujem a iné mám v paži, som jedným očkom sledovala podozrivé osoby – čiže všetkých ostatných návštevníkov kúpaliska – čo a ako odhadzujú do týchto košov. Prvý objekt: mamička s dieťaťom. Ku košom sa priblížili spolu 3x počas doby cca 5 minút, zahodili:
1x špinavý kúsok obrúska z hotdogu – neomylne do koša so ŽLTÝM VEKOM,
1x zvyšok hotdogu (asi nechutil L) – opäť do koša so ŽLTÝM VEKOM,
1x detská plienka použitá – do tretice vyhráva obľúbený kôš so ŽLTÝM VEKOM!
Po tejto pre mňa depresívnej skúsenosti som radšej experiment okamžite ukončila so záverom, že buď sa mamičke zdalo slniečkovo žlté veko koša vhodnejšie pre letné obdobie, alebo existuje ešte vedecky neoverená možnosť, že spolu s vyzlečením niekoľkých vrstiev oblečenia zároveň odhadzujeme aj naše civilizované návyky, napríklad na triedenie odpadu. Ak to tak nie je a dokážeme byť aj v plavkách za „ekoslušňákov“ , prosím vás – pri ďalšej návšteve kúpaliska si dobre prečítajme nápisy na nádobách na odpad a „triafajme“ s odpadom do správneho koša. Veď každý správny Novodubničan triedi odpad bez ohľadu na ročné obdobie, psychické rozpoloženie, politický a náboženský svetonázor . A už vôbec nezáleží na tom, či je v plavkách, teplákoch či úplne bez... J!

O NÁS

Spoločnosť vznikla dňa 23.07.2008 vykonaním zápisu do Obchodného registra a bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.04.2009.

Latest Products Image

Mesto Nová Dubnica

Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je Mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44 215 673, DIČ: 2022665898.
Orgánmi obchodnej spoločnosti je valné zhromaždenie; dozorná rada zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva a konatelia spoločnosti, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Latest Products Image

Obytná zóna Dlhé Diely

V rokoch 2012 - 2015 spoločnosť vybudovala komplexne všetky inžinierske siete pre vznik novej Obytnej zóny Dlhé Diely, v ktorej sa dnes nachádzajú štyri bytové domy. Obytnú zónu tvorí aj individuálna bytová výstavba s počtom 42 rodinných domov.

Latest Products Image

Letné kúpaliskoNová Dubnica

V roku 2016 začala spoločnosť postupne pracovať na realizácii projektu letného kúpaliska. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj projektovej dokumentácie našej spoločnosti. Na základe vydaného stavebného povolenia, prevodu práv zo stavebného povolenia a výsledku obstarávania sa v polovici februára začala realizácia prvých objektov letného kúpaliska.

VLASTNÍK SPOLOČNOSTI

Uznesením č. 12 Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici zo dňa 28.04.2008 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, so 100%-nou účasťou mesta.

SLUŽBY

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. má zapísané v Obchodnom registri nasledujúce predmety činností:

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • leasingová činnosť,
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov,
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
 • uskutočnenie stavieb a ich zmien,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť),
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.


ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

Povinne zverejnené dokumenty v zmysle zákona

KONTAKT

Kontaktné, fakturačné a iné údaje spoločnosti


Názovspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
IČO: 44 215 673
DIČ: 2022665898
IČ DPH: SK2022665898
Štatutárni zástupcovia spoločnosti:
Ing. Eva Lackovičová

Adresaspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
Topoľova 781,
018 51 Nová Dubnica,
Slovenská republika

Kontaktspoločnosti

Email: ndcainvest@gmail.com
Mobil 1: 0910/374656 (informácie, dopyty, podnety)
Mobil 2: 0902/472290

Top