Nová Dubnica Invest, s.r.o.

Spoločnosť založená za účelom vykonávania niektorých činností súvisiacich s rozvojom mesta Nová Dubnica (prípravné činnosti pri inžiniersko-investorskej činnosti, poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní technickej infraštruktúry a podobne).

Oznam - otváracie hodiny kúpaliska LETKA, cenník

Nová Dubnica Invest, s.r.o. ako prevádzkovateľ kúpaliska LETKA, oznamuje návštevníkom, že Vaše obľúbené letné kúpalisko je dňa:

Z A T V O R E N É.

Otváracia doba

Pondelok 10.00 - 18.30 hod.
Utorok 10.00 - 18.30 hod.
Streda 10.00 - 18.30 hod.
Štvrtok 10.00 - 18.30 hod.
Piatok 10.00 - 18.30 hod.
Sobota 10.00 - 18.30 hod.
Nedeľa 10.00 - 18.30 hod.


Na kúpalisku LETKA - NIEJE MOŽNÉ PLATIŤ KARTOU !!!

Platenie v areáli kúpaliska je možné len kreditom z elektronického náramku.

Kredit je možné dobiť len v pokladni kúpaliska LETKA.

DEPOZIT ZA NÁRAMOK 3€!!!!! (platí sa k vstupnému)CELODENNÉ VSTUPNÉ
Dospelí (Novodubničan) 3,50€
Dospelí (ostatní ) 4,00€
Deti 3-15 rokov (Novodubničan) 2,50€
Deti 3-15 rokov (ostatné) 3,00€
Deti do 3 rokov zdarma
Seniori, ŤZP osoby, študenti 2,50€
VSTUPNÉ PO 15:00 HODINE
Dospelí (Novodubničan) 2,50€
Dospelí (ostatní ) 3,50€
Deti 3-15 rokov (Novodubničan) 1,50€
Deti 3-15 rokov (ostatné) 2,50€
Deti do 3 rokov zdarma
Seniori, ŤZP osoby, študenti 1,50€
SKRINKA NA CENNOSTI
Poplatok 1,00€
LEHÁTKO
Poplatok 2,00€
DEPOZIT ZA NÁRAMOK
Poplatok
3,00€
OSTATNÉ POPLATKY
Poplatok za volejbalovú loptu
2,00€
POKUTY
Pokuta za stratu náramku
10,00€
Pokuta za stratu kľúča od skrinky na cennosti
10,00€
Pokuta za stratu, poškodenie volejbalovej lopty
15,00€

Časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA

Pozrite si časozberné video výstavby Kúpaliska LETKA, ktoré bolo oficiálne é dňa 17.07.2017. Video má dĺžku 1:43 min. a zachytáva práce
od 30.03.2017 do 14.07.2017.

POZRI VIDEO

O NÁS

Spoločnosť vznikla dňa 23.07.2008 vykonaním zápisu do Obchodného registra a bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.04.2009.

Latest Products Image

Mesto Nová Dubnica

Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je Mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 44 215 673, DIČ: 2022665898.
Orgánmi obchodnej spoločnosti je valné zhromaždenie; dozorná rada zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva a konatelia spoločnosti, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Latest Products Image

Obytná zóna Dlhé Diely

V rokoch 2012 - 2015 spoločnosť vybudovala komplexne všetky inžinierske siete pre vznik novej Obytnej zóny Dlhé Diely, v ktorej sa dnes nachádzajú štyri bytové domy. Obytnú zónu tvorí aj individuálna bytová výstavba s počtom 42 rodinných domov.

Latest Products Image

Letné kúpaliskoNová Dubnica

V roku 2016 začala spoločnosť postupne pracovať na realizácii projektu letného kúpaliska. Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj projektovej dokumentácie našej spoločnosti. Na základe vydaného stavebného povolenia, prevodu práv zo stavebného povolenia a výsledku obstarávania sa v polovici februára začala realizácia prvých objektov letného kúpaliska.

VLASTNÍK SPOLOČNOSTI

Uznesením č. 12 Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici zo dňa 28.04.2008 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, so 100%-nou účasťou mesta.

SLUŽBY

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. má zapísané v Obchodnom registri nasledujúce predmety činností:

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • leasingová činnosť,
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov,
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
 • uskutočnenie stavieb a ich zmien,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť),
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.


ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

Povinne zverejnené dokumenty v zmysle zákona

Zmluva č. 0002/17/08724 (zverejnené: 23.03.2017)
Dohoda č. 0003/17/08724 (zverejnené: 23.03.2017)
Zmluva č. 0004/17/08724 (zverejnené: 23.03.2017)
Informácia o uzatvorení zmluvy č. 16092 (zverejnené: 23.03.2017)
Zmluva Cent. č. 104/2017 (zverejnené: 21.03.2017)
Dodatok č.1 centr. č. 377/2017 k Zmluve centr. č. 168/2017 (zverejnené: 07.12.2017)
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníctva práva č.992715 (zverejnené: 26.04.2018)
Zmluva centr.č.155/2018 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci (zverejnené: 26.04.2018)
Zmluva o termínovanom úvere č.344/2018/UZ (zverejnené: 30.04.2018)
Dohoda o vyplňovacom práce k blankozmenke č.592/2018/D (zverejnené: 30.04.2018)
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.596/2018/ZZ (zverejnené: 30.04.2018)
Zmluva Centr.č.33/2018 o poskytnutí dotácie z rozpoču Mesta Nová Dubnica (zverejnené: 06.02.2018)
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču Mesta Nová Dubnica na výstavbu letného kúpaliska Cent.č.168/2017 (zverejnené: 04.07.2017)
Zmluva o autokredite č.992715 (zverejnené: 26.04.2018)
Zmluva o posyknutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica Centr. č. 5/2019 (zverejnené: 22.03.2019)
Zmluva o posyknutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica Centr. č. 291/2018 (zverejnené: 22.03.2019)
Zmluva o posyknutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica Centr. č. 358/2018 (zverejnené: 22.03.2019)
Zmluva o posyknutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica Centr. č. 407/2018 (zverejnené: 22.03.2019)
Zmluva o posyknutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica na dofinancovanie investičnej akcie letného kúpaliska Centr. č. 452/2017 (zverejnené: 22.03.2019)

PONUKA PRÁCE

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. prijme pre prevádzku letného kúpaliska v Novej Dubnici nasledujúcich zamestnancov:

administratívnu pracovníčku, údržbára technológie bazénového systému a priestorov prevádzky kúpaliska, plavčíkov, pracovníkov do objektu občerstvenia a nápojov, pracovníkov do pokladní, upratovačky.
PRE VIAC INFO KLIKNI SEM

Swimming

Životopisy posielajte na adresu: ndcainvest@gmail.com

KONTAKT

Kontaktné, fakturačné a iné údaje spoločnosti


Názovspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
IČO: 44 215 673
DIČ: 2022665898
IČ DPH: SK2022665898
Štatutárni zástupcovia spoločnosti:
Ing. Ján Krumpolec
Ing. Eva Lackovičová

Adresaspoločnosti

Nová Dubnica Invest, s.r.o.,
Topoľova 781,
018 51 Nová Dubnica,
Slovenská republika

Kontakspoločnosti

Email: ndcainvest@gmail.com
Mobil 1: 0910/374656 (informácie, dopyty, podnety)
Mobil 2: 0902/472290

Top