Jarný zvoz konárov 2019

 
Mestský úrad v Novej Dubnici, oddelenie životného prostredia oznamuje
občanom, že v mesiaci apríl 2019 sa uskutoční jarný zvoz konárov nasledovne 
                                               
 
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.