Jarný zvoz konárov z IBV Miklovky a Kolačín 2021

Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 19. 04. – 26. 04. 2021
sa uskutoční jarný zvoz konárov z IBV Miklovky a Kolačín. Konáre nevykladajte na verejné
priestranstvá. Je potrebné ich v deň vývozu umiestniť do pristavených vaňových kontajnerov.
Kontajnery budú umiestnené vždy od 7:00 do 15:00 h, počas dňa sa v prípade naplnenia
budú priebežne vyvážať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte
iný odpad! Konáre, buriny, suchú trávu ako aj iné triedené odpady môžete odovzdať
na zbernom dvore.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.