Jarný zvoz konárov z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín 2020


Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 20. 04. – 24. 04. 2020
sa uskutoční jarný zvoz konárov z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín. Konáre vykladajte 1 deň
pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky),budú sa nám ľahšie nakladať.
Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný odpad! Prispejete tak
k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami. Ďakujeme!

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.