Jarný zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín 2020


Mesto Nová Dubnica - oddelenie životného prostredia oznamuje občanom,
že Jarný zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín sa uskutoční
v dňoch 17. 02. - 21. 02. 2020. Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred
rodinné domy a to vždy len 1 deň pred termínom jeho odvozu, najneskôr do 6:00 hod.
v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. Ďakujeme!                                                                  
                           Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.