Jarný zvoz odpadu z garáží 2020Mesto Nová Dubnica - oddelenie životného prostredia oznamuje vlastníkom  
a užívateľom garážií, že Jarný zvoz objemného odpadu z garážií v meste sa
uskutoční v dňoch 26.03.2020 - 27.03.2020. Odpad je potrebné vyložiť pred
svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod!


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.