Jarný zvoz

 
Mesto Nová Dubnica oznamuje obyvateľom, že začína s jarným zvozom
objemného odpadu a jarným zvozom konárov z IBV Miklovky, Dlhé diely
a Kolačín podľa nasledovného harmonogramu.  
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.