KONCERT MLADEJ PESNIČKÁRKY VIKI TARABOVEJ

 
Sobota 4. mája o 18:00/Kultúrna beseda

Má 16 rokov, gitaru v rukách a patrí k najväčším objavom 34. ročníka prestížnej pesničkovej súťaže
Košický zlatý poklad, v ktorej získala druhé miesto spomedzi 161 prihlásených súťažiacich! Do súťaže j
u prihlásil učiteľ hry na gitare Filip Siekel.
V metropole východného Slovenska zažiarila vlastnou skladbou so silným príbehom. Text je plný vďačnosti,
úcty a pokory. Viktória spieva, že má priateľov, kde je láska viac ako stovky slov, kde sa cíti sama sebou a kde
zrazu cíti nebo.
„Poéziu mám veľmi rada, metafory sú nádherné, ale viem s istotou povedať, že takéto miesto existuje. Aspoň
malinké nebo na zemi môže mať každý. Stačí ho len vidieť – nie očami, ale srdcom. Pri svojich najbližších sa
nemusím pretvarovať, poznajú ma so všetkými nedokonalosťami a aj tak ma ľúbia. Oni sú pre mňa tým nebom,
“ skromne priznala Viktória Tarabová.
Usmievavá a jemná študentka pochádza z Dolnej Poruby, má talent, píše si vlastné piesne a trocha pripomína
Simu Martausovú. Nakoniec, príďte sa pozrieť a hlavne počuť.

Vstupné: 3,- € už v predaji.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.