Krytá plaváreň zatiaľ zatvorená

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje občanom, návštevníkom a záujemcom,
že krytá plaváreň v Novej Dubnici zostáva zatiaľ Z A T V O R E N Á .
O znovuotvorení Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.