FRAGILE 2019

 
Predpredaj vstupeniek je od 07.01.2019 na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica,
tel. 042/4433484,kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.