Májové predajné trhy 2019
Mesto Nová Dubnica poriada dňa 1. mája 2019 (streda) na Mierovom námestí v čase
od 7:00 h. do 15:00 h. príležitostné predajné trhy.  Poplatky za trhové miesta :  
                                                      

- predajný stánok šírka 1 m                           8,00 €  /  deň   
- predajný stánok šírka 2 m                         16,00 €  /  deň             
- predajný stánok šírka 3 m                         24,00 €  /  deň  
    
Motorové vozidlá :

- osobné motorové vozidlo                            5,00 €  /  deň
- nákladné auto                                               20,00 €  /  deň

- príplatok za prípojku elektrickej energie v počte 1 ks na 1 deň je 5,00 €.


K vybaveniu povolenia je potrebné doložiť :

1. živnostenský list, alebo potvrdenie obecného, resp. mestského úradu
 
2. fotokópiu strany „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektr. registr. pokladnice,
     na ktorej je daňový kód pokladnice, alebo Čestné vyhlásenie, že predávajúci
     nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu.


Bližšie informácie Vám poskytne oddelenie kultúry a športu MsÚ č. t. 042 44 33 484 kl. 112.
V prípade záujmu  je  potrebné prihlásiť  sa  osobne  v kine Panorex na ulici SNP v  Novej Dubnici 
dňa 8. apríla 2019 v čase od 8:00 do 15:00 h.  (oproti predajni TESCO)

V súvislosti s konaním trhov  bude 1. mája 2019  v čase od 5:00 do 16:00 h. pre dopravu uzatvorená
severná časť Mierového námestia a časť Ulice Petra Jilemnického za križovatkou k hotelu Dynamic
po Ulicu Janka Kráľa.

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá
v menovaných lokalitách.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.