Medzinárodné cyklistické preteky "Okolo Slovenska"

 
Medzinárodné cyklistické preteky " Okolo Slovenska"  zavítajú aj tento rok do nášho mesta Nová Dubnica.
V našom meste bude komentovaný prejazd cyklistov v piatok 14. 09. 2018 okolo 16.30 hod. na Mierovom
námestí. V súvislosti s pretekmi je potrebné obmedziť dopravu. Ďakujeme za pochopenie.
 

Pár organizačných informácií pre vás, obyvateľov:

PIATOK - 14.09.2018 :

Cyklisti prídu do mesta zo smeru Dubnica nad Váhom  medzi 17:00 - 17:30.

Trasa : Dubnica nad Váhom - Štúrova ulica - Hurbanova ulica (okruh okolo DuTaF Centra), Sídlisko Podháj (popred "Účko"),
Kolačianska cesta - malý / veľký Kolačín - Nová Dubnica - spať do Dubnice nad Váhom cez Obrancov mieru - ulicu Kpt. Nálepku
- ul. Športovcov - okruh cez futbalový štadión - Námestie sv. Jakuba (popred cintorín) - kruhový objazd - Obrancov mieru.
TENTO OKRUH SPRAVIA CYKLISTI CELKOM DVAKRÁT. Cieľ etapy je na futbalovom štadióne v Dubnici.

 

SOBOTA - 15.09.2018 : Dubnica nad Váhom

Štart tretej etapy sa uskutoční pred Strednou priemyselnou školou o 13:00

Trasa: Cyklisti vyrazia po hl. ceste na smer: Ilava - Tuchyňa - Mikušovce - Červený Kameň - Vršatec - Pruské - Bolešov - späť do Dubnice
nad Váhom cez ulice Murgašova - Športovcov - A. Kmeťa - Obrancov mieru pred SPŠ, kde bude opäť rýchlostná prémia (približne o 14:00 hod.)
Potom cyklisti pokračujú cez Homôlku do cieľa tretej etapy v Nitre.

 
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.