Mestský úrad je pre verejnosť ZATVORENÝ

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vyhlásením núdzového stavu
Vládou SR a uznesením Vlády SR č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie
opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu je Mestský úrad od    26. októbra 2020
pre verejnosť zatvorený.


V prípade pohrebu bližšie informácie na č.t. 042/44 33 525


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.