MOM Nová Dubnica - Otvorene už aj v Nedeľu

Na MOM Nová Dubnica ul. Hviezdoslavova 2, budú prednostne realizované
vyšetrenia len na základe OBJEDNANIA, Bez registracie budú vybavení občania
až po odbere registrovaného.

 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.