Na zákazky nad 5 tis. Eur podľa § 117 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z.

Zvereujňujeme nad 5000 €
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.