Dnes » 17 / 7
Zajtra » 22 / 7
Pozajtra » 23 / 7
streda 25. mája 2022 - Meniny má Urban
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Národný projekt - informácia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmenilo zamestnancov sociálnych služieb
a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb. Ide o zabezpečenie každodenného chodu 
v zariadeniach sociálnych služieb, priamy kontakt s najohrozenejšími skupinami obyvateľov, práca 
v extrémnych alebo meniacich sa podmienkach, tiež odborná pomoc pre klientov. To je len časť povinností, 
ktoré musia zvládnuť zamestnanci v prvej línií v dôsledku mimoriadnej situácie počas posledných mesiacov. 
Ministerstvo ocenilo tento mimoriadny výkon a zodpovednosť, akým zamestnanci pristupovali k svojim klientom. 
Mimoriadna finančná podpora je určené pre zamestnancov v sociálnych službách, ako sú zariadenie 
pre seniorov, nocľahárne, opatrovateľská služba, denné stacionáre, rehabilitačné centrá, terénna služba a pod.