Nová Dubnica Invest, s.r.o.

Nová Dubnica Invest, s.r.o.

 

Konatelia:

Ing. Ján Krumpolec

Ing. Eva Lackovičová

 

Adresa:

Topoľova 781, 018 51  Nová Dubnica

 

Telefón:

0918 323273, 0918 323274

 

Email:

ndcainvest@gmail.com

 

Web:

http://novadubnica.eu/invest/

 

Obchodná spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., bola založená za účelom vykonávania niektorých

činností súvisiacich s rozvojom mesta (prípravné činnosti pri inžiniersko-investorskej činnosti, poradenskú

a sprostredkovateľskú činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní technickej infraštruktúry a podobne).

 

Medzi jej hlavné činnosti patrí:

 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby,
 • prenájom hnuteľných vecí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • leasingová činnosť,
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov,
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod),
 • uskutočnenie stavieb a ich zmien,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť),
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
 • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.