Novodubnické vianoce 2019

 
Mesto Nová Dubnica srdečne pozýva obyvateľov aj hostí na vianočné akcie v našom meste.
Tešíme sa na stretnutia a vianočnú atmosféru. Pripomíname, že účasťou na týchto podujatiach
súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových a video záznamov z podujatí. 
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.