Odvolanie III.stupna a ponechanie II. stupna

 
V zmysle § 26 ods. 3 písm. b) zákona NRSR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami Mesto Nová Dubnica  
dňa 10.9.2019 o 7:30 hod. odvolalo III. stupeň povodňovej aktivity a súčasne ponechalo II. stupeň povodňovej
aktivity na území mesta Nová Dubnica. 
 Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.