Odvoz vianočných stromčekov 2020

 
 
V dňoch 8.1.2020 (streda) a 22.1.2020 (streda) pozbierame a odvezieme z mesta vianočne použité ihličnaté stromčeky,
samozrejme nie umelé. Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám
kontajnerov pri bytových domoch jeden deň pred zvozom. Ak Vám stromček opadol skôr, alebo práve naopak, Váš stromček
trhá rekordy v držaní ihličia  a sviežosti,  máte možnosť  odovzdať ich na zbernom dvore na Topoľovej ulici  počas otváracích
hodín. Vykladajte prosím ku kontajnerom len vianočné stromčeky, nie ostatný dopad, nech sú vianočné sviatky v našom meste
pekné a čisté.

Ďakujeme.

Odd. životného prostredia

 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.