06.12.2016_Kontrolný deň v Lidli


Dňa 6.12. 2016 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami spoločnosti Lidl v.o.s, ktorého cieľom bolo
odstránenie nedostatkov po otvorení prevádzky. Išlo hlavne o vyčistenie chodníkov a komunikácií ,
ktoré ostali znečistené po výstavbe obchodného reťazca Lidl. Taktiež sa jednalo o opravu obrubníkov,
ktoré boli poškodené  na chodníkoch pozdĺž cesty Dlhé diely a chodník, v ktorom spoločnosť Lidl
vykonávala prepojenie plynovej prípojky ku svojej prevádzke.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.