06.12.2016_Kontrolný deň v Nájomnej bytovke Letka


Dňa 6.12.  prebehol kontrolný deň v Nájomnej bytovke Letka, kde sa primátor mesta Ing. Peter Marušinec
stretol so zástupcom dodávateľa mesta , aby skontroloval stav bytovky, jeho postup prác a realizácie, tiež
aj prípravu na kolaudáciu bytovky tak, aby mesto Nová Dubnica mohlo v januári 2017 podať žiadosť o financovanie
tejto bytovky z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. V nájomnej bytovke Letka sa nachádza celkovo 48 bytov,
 1- izbové, 2 – izbové a 3 – izbové byty. Prvý nájomníci bytovky by sa mali nasťahovať do týchto priestorov už v marci 2017. 


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.