06.12.2016_Posedenie pri vianočnom stromčeku


Výbor ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici pripravil pre svoje členky v kultúrnej

besede tradičné posedenie pri vianočnom stromčeku.  V úvode všetkých privítala

predsedníčka ZO Únie žien M. Babuková. Úsmev na tvárach prítomných vyčarili deti

z MŠ elok. pracovisko Komenského sady, ktoré predviedli pásmo vianočných kolied,

pesničiek a tanca. Členky únie žien prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. Peter

Marušinec a zástupca primátora Bc. P. Pažítka. Primátor ich v krátkosti oboznámil

so súčasnými aktivitami vedenia mesta, informoval o zámeroch na najbližšie obdobie

a odpovedal na položené otázky.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.