06.12.2016_Preberanie investičnej akcie


V roku 2015 mesto Nová Dubnica predalo budovu Amfiteátru novému majiteľovi Branislavovi Dudovi.
Mesto sa zaviazalo, že v rámci predaja opraví prístupovú cestu, ktorá ostala vo vlastníctve mesta.
Dnes 6.12. 2016 sa uskutočnilo preberanie a odovzdávanie rekonštrukcie cesty za účasti primátora
mesta Ing. Petra Marušinca.
Súčasný majiteľ budovy p. Duda zaspolufinancoval vytvorenie parkovacích miest pre svoju prevádzku.  
Týmto vznikol pohodlný a komfortný vstup jak do Amfiteátru, tak aj do prevádzky zariadenia Amfik Pub.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.