14.05.2017_Deň matiek v kine Panorex


V nedeľu 14. mája sa v kine Panorex konal koncert ZUŠ Štefana Baláža pri príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa žiaci všetkých odborov
a pripravili pre svoje mamičky naozaj nádherný program. Poďakovať sa mamičkám prišiel aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec,
ktorý zdôraznil, že Deň matiek je príležitosť, kedy sa máme svojim mamám obzvlášť poďakovať za ich lásku, nehu a starostlivosť.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.