18.10.2016_Kontrolný deň


Kontrolný deň, ktorý sa uskutočnil dňa 18.10.2016 nás presvedčil o tom, že všetky
stavebné práce postupujú v súlade s odsúhlaseným harmonogramom postupu prác
so zhotoviteľom diela a termín nasťahovania prvých nájomníkov do bytového domu
v marci 2017 je reálny. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a pripravuje sa
odovzdanie a prevzatie  bytového domu. Po procese kolaudácie a podaní žiadosti na
Štátny fond rozvoja bývania už nič nebude stáť v ceste k novému bývaniu.
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.