22.07.2016_Naše ruské partnerské mesto Dubna oslavovalo 60. narodeniny


V dňoch 22.07.2016 až 25.07.2016 sa konali oslavy 60 výročia nášho partnerského
mesta Dubna v Rusku, na ktorých sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec.  
Z jedenástich partnerských štátov, s ktorými má mesto Dubna nadviazanú spoluprácu,
sa osláv zúčastnilo sedem krajín.  Zastúpenie malo USA, Čína, Kazachstan, Poľsko,
Slovinsko, Krym a Slovensko.
V rámci osláv navštívil primátor mesta Festival zdravia, Stredisko národných kultúr,
Jadrový inštitút, a ostatné významné spoločenské, kultúrne a obchodné strediská.
Na počesť 60. výročia mesta bol odhalený pamätník chemika Dmitrija Ivanoviča Mendeleja.
Počas osláv sa všetky partnerské mestá zúčastnili oficiálneho prijatia primátora Dubny.
Záver osláv patril Festivalu ohňostrojov, kde do poroty hodnotiacich zasadol aj primátor
nášho mesta.
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.