28.11.2016_Mikulášsky balíček dostal aj primátor mesta


Mikulášske posedenie pravidelne pripravuje pre svojich členov aj Združenie pre deti

s mentálnym postihnutím. Do vyzdobenej sály  kultúrneho domu v Kolačíne prišiel

Mikuláš už v sobotu 28. novembra. Deti ho tradične privolali hlasnými výkrikmi Mikuláš,

Mikuláš... Predsedníčka Združenia pre deti s mentálnym postihnutím Gabriela Heldáková

srdečne privítala aj primátora mesta Ing. P. Marušinca, poslankyňu MsZ za SMER – SD

M. Babukovú, H. Faturíkovú a všetkých  prítomných. Sladké dobroty od Mikuláša dostali

nielen všetky detičky ale aj primátor mesta. Sviatočné posedenie všetkým spríjemnilo

vystúpenie detí zo Špeciálnej školy z Dubnice nad Váhom.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.