30.11.2016_Mikuláš v Dome dôchodcov 2016


V posledný novembrový deň mali dôvod na radosť naši najstarší občania v dome dôchodcov.

S predstihom ich prišiel navštíviť Mikuláš a okrem sladkých dobrôt im priniesol aj bohatý kultúrny

program, o ktorý sa postarali deti z MŠ Kukučínova, z CVČ a zo Spojenej školy sv. Jána Bosca.

Krásne blížiace sa vianočné sviatky prišiel popriať našim občanom aj primátor mesta, Ing. Peter

Marušinec a slávnostný prípitok predniesol  dôstojný pán Jozef Sliepka.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.