Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica

 

Kontakty

 

Adresa
DOM ŠPORTU, Hviezdoslavova 14/2, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
info@mkst-ndca.sk
Web
http://www.mkst-ndca.sk
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.