Otvorenie krytej plavárne od 30.09.2019


Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje občanom, návštevníkom a záujemcom,
že od 30. 09. 2019 t.j. pondelok je OTVORENÁ krytá plaváreň v Novej Dubnici.
 
                                                                                                              
Bližšie informácie

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.