Dnes » 24 / 12
Zajtra » 23 / 12
Pozajtra » 21 / 12
sobota 10. júna 2023 - Meniny má Margaréta
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Otvorenie zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa – Jasle Floriánko v obci Bolešov

Obec Bolešov odo dňa 05. 09. 2022 otvára zariadenie starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku dieťaťa – „Jasle Floriánko“.
Zariadenie je určené pre deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa.
Prevádzka jaslí denne od pondelka do piatku v čase od 06:30 do 16:00 hod.
Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu 
vo veku od 1 roka do 3 rokov je vo výške paušálneho poplatku 420,- EUR 
na mesiac/dieťa.
Poplatok za stravovanie je stanovený vo výške 2,14 EUR na deň/dieťa. Poplatok 
zahŕňa desiatu, obed a olovrant.
V prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do Jaslí Floriánko v obci Bolešov 
je potrebné vypísať „Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia o deti do troch rokov 
veku dieťaťa“ a doložiť prílohy – rodný list dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti dieťaťa. Uvedené tlačivá je možné si stiahnuť z internetovej stránky obce 
Bolešov: www.bolesov.eu v sekcii „Pre obyvateľov“ - Jasle Floriánko.
Vypísanú žiadosť spolu s prílohami je potrebné doniesť do podateľne obecného 
úradu alebo zaslať poštou na adresu: Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov. 
V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Ing. Kotešovú, tel. č. 0911 441 132