Ovocný sad v Novej Dubnici - hlasujme

 
Náš projekt, podaný v rámci grantového programu Nadácie VÚB,  postúpil do užšieho výberu,
v  ktorom zo 6 projektov z každého kraja uspejú 3 projekty -  a môže to byť aj ten náš:   
V Novej Dubnici ovocný sad po starom. Projekt predložilo Nadácii VÚB banky a.s. Mesto Nová
Dubnica v spolupráci s občianskou iniciatívou „Vyčistime si les Nová Dubnica“, ktorá už jedenásť
rokov organizuje každoročne čistenie lesov v okolí mesta od odpadkov
 
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.