Oznam mestského úradu - Otváracie hodiny do 09.04.2020


Oznamujeme občanom, že od 23.3.2020 do 09.04.2020 budú otváracie hodiny
mestského úradu pre verejnosť obmedzené kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu
COVID-19, len na priestory klientskeho centra nasledovne:
 

Pondelok               9:00 – 11:00 hod.
Utorok   9:00 – 11:00 hod.
Streda   15:00 – 17:00 hod.
Štvrtok   9:00 – 11:00 hod.
Piatok   9:00 – 11:00 hod.
                                                                                                        

Zároveň počas otváracích hodín je povolený vstup do priestorov
klientskeho centra len s rúškou alebo inou ochranou úst a nosa.

Do ostatných priestorov mestského úradu je vstup zakázaný.


Ďakujeme za pochopenie.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.