Oznam pre obyvateľov nášho mesta

 
Dnes, 19.03.2020 nám bol Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR potvrdený prvý prípad korona vírusu
(COVID-19) na území nášho mesta. Ide o občana v strednom veku, od začiatku sa správa veľmi zodpovedne,  je v
domácom liečení a nie je pravdepodobné, že by niekoho infikoval.
Opätovne chceme apelovať na vás všetkých, našich obyvateľov, známych, priateľov či rodiny, dodržujte opatrenia
súvisiace so zamedzením šírenia tohto vírusu, noste prosím rúška všade, kde je to potrebné, dodržujte hygienické
návyky a  zdržujte sa mimo väčších skupín ľudí.

ĎAKUJEME ZA SÚDRŽNOSŤ A ĽUDSKOSŤ  


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.